Vår Stad, 1-2 mars 2014

I Jönköping rasar just nu striderna kring stadens Kulturhus. Konflikten har handlat om hur och av vem Kulturhuset ska styras. Frågan är betydligt större och handlar om mycket mer än makten över en byggnad i Jönköpings centrala områden.

I en tid då allt fler platser bebyggs, säljs ut och mutas in behöver vi istället fler gemensamma utrymmen och öppna mötesplatser.

De senaste åren har flera stora och påkostade projekt gått i stöpet. De har dragits i långbänk, kostnaderna har skenat iväg eller så har de helt enkelt inte ens blivit av.

Konflikten kring Kulturhuset handlar inte bara om en byggnad utan om vilka som ska bestämma över stadens utveckling. Det handlar om vilket inflytande vanliga Jönköpingsbor ska ha i den stad där vi alla bor.

Om staden är till för alla, varför är det så få som får vara med och bestämma om hur den ska förändras? Var, hur och om saker ska rivas, renoveras eller byggas nytt?

Vi bjuder därför in Jönköpingsbor, aktivister, kulturarbetare, forskare och andra intresserade.

Det är på tiden att vi förändrar staden, inte bara bilden av den, till en plats där vi skapar, upplever, utvecklas och växer – tillsammans!

Välkommen till Kulturhuset helgen den 1-2 mars!

Advertisements